การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ผู้ส่งออกยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำนายวีระไทยกล่าว เขาสัญญาว่าจะทำให้ตลาดส่งต่อมีความโปร่งใสและแข่งขันได้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง ลูกค้าของธนาคารไม่เข้าใจวิธีการที่ธนาคารจะดำเนินการตลาดส่งต่อและไม่ชัดเจน

ในการแข่งขันของตลาดนี้เขากล่าวว่า วีระไทยสนับสนุนให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าพึ่งพาสกุลเงินท้องถิ่นมากกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด แต่พวกเขาเสนอราคาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐสูงถึง 70% ของการส่งออกทั้งหมดเขากล่าว เขาแนะนำให้ธุรกิจต่างๆเสนอราคาผลิตภัณฑ์เป็นหยวนเยนริงกิตและสกุลเงินอื่น ๆ ของประเทศคู่ค้า ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสำหรับการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการลงทุนในประเทศเขากล่าวถึงการลงทุนที่ค่อนข้างอ่อนแอซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลค่อนข้างสูงที่ 37 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วเนื่องจากการส่งออกสินค้าที่เกินดุลและรายได้จากการท่องเที่ยว