การพัฒนาเครือข่ายหลอดเลือดภายในอวัยวะออร์รอยด์ไตของเราอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งเปิดประตูใหม่เพื่อตรวจสอบที่มาของการพัฒนาเครือข่ายหลอดเลือดไตซึ่งยังไม่เข้าใจแพลตฟอร์มแบบใหม่นี้เราค้นพบแหล่งที่มาใหม่ของหลอดเลือดไตซึ่งอาจทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของไตมากขึ้นโดยไม่คาดคิดไตขนาดเล็กอาจถูกนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาของไตในไตได้ดีขึ้น

ที่เกิดมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับอุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูงและไตวายในภายหลังในชีวิต เกิดมาพร้อมกับจำนวน nephron สูงดูเหมือนจะให้ความคุ้มครองในระดับหนึ่งกับเงื่อนไขเหล่านี้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการพัฒนาของตัวอ่อนในไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนี้อาจช่วยให้เราพัฒนาวิธีในการส่งเสริมจำนวน nephron ของทารกในครรภ์สูง